สิริมา เกสท์เฮ้าส์
ไปไหนมาไหนก็สะดวกสบาย 100 เมตร ห่างจากโรงแรม Hilton
เดินเล่นๆ 10 นาทีก็ถึงตลาดโต้รุ่ง /ฉัตรชัยแผ่นที่ สิริมา เกสท์เฮ้าส์


ดู สิริมา เกสท์เฮ้าส์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า